DMCA

DMCA

Digital Millennium Copyright ACT (DMCA) เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาที่ช่วยให้ไฟล์เฉพาะที่จะลบออกโดยเจ้าของหากพวกเขากำลังถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสม ในการยื่นเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมต่อกับเราและเราจะตอบคุณใน 24 ชั่วโมง

อีเมลสนับสนุนของเราคือ: [email protected]

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างสำหรับ DMCA: